OŚWIADCZENIE CEL

"Ludzie z St. Joseph jest stowarzyszeniem chrześcijańskich mężczyzn , zjednoczona pod Kościoła katolickiego , którzy spotykają się raz w tygodniu , aby wspólnie modlić się i zachęcać się nawzajem , aby być duchowymi przywódcami swoich rodzin . Celem Men of St. Joseph jest zaszczepić świętości u mężczyzn i ułatwić duchowe przywództwo w ​​życiu rodzinnym i społecznym."